Folders in server root ("/Photo_Galleries/2550/"): 
         010961 พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ประจำปี2561
         011061 พิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปี2561
         011961 เส้นทางสู่ความท้าทาย ไทยแลนด์ 2020 โดยอาจารย์วิชัย ทองแตง
         020261 พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กับ โรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลอุบลรัตน์
         021561 ครูเดิมที่แสนดี
         022061 การแข่งขันกีฬาเทา-ทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
         022661 นักกีฬาทีมชาติไทยชุด Saitama เข้าพบเอกอัครราชทูตญุี่ปุ่นประจำประเทศ
         022861 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กับ โรงพยาบาลขอนแก่น
         030761 โครงการรวมพลังต้านภัยบุหรี่ในสถานศึกษา U-League หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่
         031261 บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของสกว. โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
         031561 การอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ KK Smart City สู่การพัฒนาการวิจัย หัวข้อ อนาคตของคนขอนแก่น คุณจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
         031561 การอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ KK Smart City สู่การพัฒนาการวิจัย หัวข้อ แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน คุณธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น
         031561 กิจกรรมวัยใส LOVE RBM
         032261 พิธีปัจฉิมนิเทศ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ 6
         032361 พิธีส่งตัวนักฟุตบอลไปฝึกซ้อมและแข่งขันกับสโมสร คอนซาโดเล่ ซับโปโร ประเทศญี่ปุ่น
         042561 ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยเข้าพบอธิการบดี
         042761 สัมภาษณ์คณะพยาบาล รอบ 2 ปีการศึกษา2561
         051761 CASUBI Screening Committee
         052461 E-San INDUSTRIAL FAIR 2018 งานอีสานอึตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่3
         060161 ขอนแก่นเอฟซีเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น
         060861 ขอนแก่นเอฟซีและวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         060861 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
         061361 การประชุมวิชาการและบรรยายพิเศษ CAS U-School Mentoring The Education Platform THAILAND 2020
         061461 พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา และพิธีอำลาสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 9
         061561 ประชุมเตรียมความพร้อม CASNIC 2018
         061961 สัมภาษณ์คณะพยาบาล รอบ 3 ปีการศึกษา2561
         062361 การคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล( ชาย )ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
         062861 CASUBI Start UP Academy อบรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
         062861 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น
         070661 รับน้องค้าปลีก 61
         071461 รักแรกยิ้ม 61
 
   
 
 
   

<< Home                               >>http://www.cas.ac.th