Folders in server root ("/Photo_Galleries/2550/"): 
         010961 พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ประจำปี2561
         011061 พิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปี2561
         011961 เส้นทางสู่ความท้าทาย ไทยแลนด์ 2020 โดยอาจารย์วิชัย ทองแตง
         020261 พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กับ โรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลอุบลรัตน์
         021561 ครูเดิมที่แสนดี
         022061 การแข่งขันกีฬาเทา-ทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
         022661 นักกีฬาทีมชาติไทยชุด Saitama เข้าพบเอกอัครราชทูตญุี่ปุ่นประจำประเทศ
         022861 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กับ โรงพยาบาลขอนแก่น
         030761 โครงการรวมพลังต้านภัยบุหรี่ในสถานศึกษา U-League หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่
         031261 บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของสกว. โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
         031561 การอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ KK Smart City สู่การพัฒนาการวิจัย หัวข้อ อนาคตของคนขอนแก่น คุณจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
         031561 การอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ KK Smart City สู่การพัฒนาการวิจัย หัวข้อ แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน คุณธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น
         031561 กิจกรรมวัยใส LOVE RBM
         032261 พิธีปัจฉิมนิเทศ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ 6
         032361 พิธีส่งตัวนักฟุตบอลไปฝึกซ้อมและแข่งขันกับสโมสร คอนซาโดเล่ ซับโปโร ประเทศญี่ปุ่น
         042561 ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยเข้าพบอธิการบดี
         042761 สัมภาษณ์คณะพยาบาล รอบ 2 ปีการศึกษา2561
         051761 CASUBI Screening Committee
         052461 E-San INDUSTRIAL FAIR 2018 งานอีสานอึตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่3
         060161 ขอนแก่นเอฟซีเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น
         060861 ขอนแก่นเอฟซีและวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         060861 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
         061361 การประชุมวิชาการและบรรยายพิเศษ CAS U-School Mentoring The Education Platform THAILAND 2020
         061461 พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา และพิธีอำลาสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 9
         061561 ประชุมเตรียมความพร้อม CASNIC 2018
         061961 สัมภาษณ์คณะพยาบาล รอบ 3 ปีการศึกษา2561
         062361 การคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล( ชาย )ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
         062861 CASUBI Start UP Academy อบรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
         062861 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น
         070661 รับน้องค้าปลีก 61
         071461 รักแรกยิ้ม 61
         080561 พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษา 2561
         080661 อบรม ป.บัณฑิต 61
         081661 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย) เป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนกุดกว้าง
         082261 ทำบุญตักบาตร
         091161 ต้อนรับ ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน ดร.ถง เจิ้น หยวน และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
         091461 โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ บวชฟรีมีกุศล 2561
         092261 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
         092761 โรงเรียนกระแสพัฒนาเข้าอบรมสมาร์ทโฟนกับการเรียนรู้ในยุค 4.0
         093061 พิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล 2561
         100561 Photo Present CASNIC_6th
         100561 The 6th National and International Conference 2018 _CASNIC 2018
         101761 ทำบุญถวายพระราชกุศล
         102961 การตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อพิจารณารับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
         112461 การอบรมและคัดเลือกนักกีฬาตำแหน่งผู้รักษาประตู
         112961 การบรรยายพิเศษเรื่อง ทำอย่างไรให้สินค้าได้วางขายใน 7-Eleven โดยคุณนิกร เพชราภิรัชต์
         CAS U_School Mentoring โครงการสถาบันพี่เลี้ยง English Fun & Fair
         บีจี-บัณฑิตเอเซีย_เฉือนชนะ_ม.ตงหวา_จากจีนไปด้วยสกอร์_1-0_คว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงมหาวิทยาลัยเอเชียปี_2018
 
   
 
 
   

<< Home                               >>http://www.cas.ac.th