Folders in server root ("/Photo_Galleries/2550/"): 
         011059 พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2560
         011360 สัมมนาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
         012660 ครูเดิมที่แสนดี ประจำปี2560
         020460 Grand Opening KKFC2017
         020860 อบรมวินัยจราจร
         021360 ดร.ชวลิต หมื่นนุช คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ) บรรยาย ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล
         021660 รำบวงสรวง 220 ปี จังหวัดขอนแก่น
         021860 กีฬาเทา–ทองเกมส์ และ Spirit of CAS Freshy 2017
         031460 พิธีปัจฉิมนิเทศสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่5
         032660 ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงส์ เยือน ม.ชินฮาน เกาหลี
         032860 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2560
         041860 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาCASUBI
         042460 อธิการเยือน ม.ชินฮาน เกาหลี
         042560 พิธีรดน้ำดำหัว
         043060 การคัดตัวนักฟุตบอลมูลนิธิไทยคมฟุตบอลแคมป์2017
         051160 ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ บรรยายหัวข้อ เส้นทางสู่ความสำเร็จ
         051260 พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา และอำลาสถาบัน
         051960 สานสัมพันธ์น้องพี่สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
         052460 พิธีมอบประกาศนียบัตร สำเร็จการฝึกสอนนศUB
         052460 อำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบาเกียว ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์
         052660 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก
         053160 T-Rexs Mini Thanks by TONO
         060260 โครงการศึกษาดูงานในประเทศ ปัญญาภิวัฒน์ ของป.บัณฑิตรุ่นที่ 1
         060360 โครงการประชุมสัมมนา การศึกษากับการพัฒนาประเทศ ของนศ.ป.บัณฑิตรุ่น 2
         061860 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่1
         062360 RBM สานสัมพันธ์ น้องพี่
         062760 ถวายเงินจากการจัดคอนเสิร์ตโตโน่ แก่วัดพระบาทน้ำพุ
         070160 รักแรกยิ้ม
         080560 ปฐมนิเทศนักศึกษา 60
         081060 โครงการทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2560
         082360 พิธีมอบหมวกเข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2560
         083060 มอบดอกไม้จันทร์แทนใจ 6999 ดอก ด้วยอาลัยถวายพ่อหลวง ร_9
         091460 โครงการบวชฟรีมีกุศล 2560
         091660 พิธีไหว้ครูประจำปี 2560
         092660 การประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน
         092660 ฟุตบอลหญิงทีมชาติU-19 พบกงศุลจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น
         092660 ฟุตบอลหญิงทีมชาติU-19 พบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
         092660 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำในการทำงานเป็นเลิศและปลอดภัยเมื่อรัก
         100560 Warmest Welcome & Congratulation
         100660 The 5th National and International Conference 2017 _CASNIC 2017
         101960 TDOC Donation - ADOC Club 2017
         103060 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง University of East Asia และ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
         110660 ประเมิน CASUBI รอบ 360 วัน
         110960 สัมมนาหัวข้อ Innovation Startup thailand
         120760 สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจค้าปลีก ปีการศึกษา2561
         120960 โครงการอบรมฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิง
         122660 ตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 22
         VDO
 
   
 
 
   

<< Home                               >>http://www.cas.ac.th