Folders in server root ("/Photo_Galleries/2550/"): 
         9 ม.ค. 56 พิธีประสาทปริญญาบัตรและหมอกระแส
         ADOC Club 2013
         CAS Freshy Nice 2013
         CASรวมพลังคมมีพลัง4
         Congratulation UB กับมหาบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
         Mr. Izumi Yoda รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตกิวะเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมวิทยาลัยฯและเซ็น MOU
         Mr. Tsutomu Nakagawa จากสถานฑูตญี่ปุ่นเยี่ยมวิทยาลัยบัณทิตเอเซีย
         กองทุนตั้งตัวได้รุ่นที่1
         การตรวจประเมินวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดย สมศ
         การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ CASNIC 2013
         การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์จังหวัดขอนแก่นประจำปี 2556
         กีฬาเทาทองเกมส์
         ครูดีในดวงใจ
         ครูดีในดวงใจ2
         ครูเดิมที่แสนดี ด้วยรักจากศิษย์ - บัณฑิตเอเซีย
         คัดเลือกไทยคมเอฟเอแคมป์2013ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         ค่ายภาวะผู้นำนักเรียน ครั้งที่11
         บรรยากาศฉลองแชมป์เมืองไทยวีเมนพรีเมียร์ลีก 2013 สโมสร BG-บัณฑิตเอเซีย
         บรรยายทางวิชาการ เรื่อง สารสนเทศเพื่อนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ โดย ดร.สาธิต วิทยากร
         บรรยายพิเศษ อยู่อย่างพอเพียงกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมาร์ติน วีลเลอร์
         บริการวิชาการ ในวันสถาปนาเทคโนโลยีพล
         บวชฟรี มีกุศล 2556
         ปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา2556
         ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกรหัส56
         ปัจฉิมนิเทศคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการค้าปลีก
         ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่อาเซียนและนานาชาติ โดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์
         ปาฐกถาเกียรติยศ โดย ฯพณฯ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
         ปีใหม่CAS2555
         พิธีประสาทปริญญาบัตร
         พิธีมอบแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ
         พิธีลงนามMOUระหว่างCP-Allกับวิทยาลัย
         พิธีไหว้ครูประจำปี 2556
         พี่สต๊าฟค่ายภาวะผู้นำรับเกียรติบัตร
         มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่3
         วิกรมกรมดิษฐ์
         สืบสานศิลป์สัญจร จ.ขอนแก่น 13 ก.ย. 56
         โครงการADOC Short Film Contest 2013รุ่น1
         โครงการADOC Short Film Contest 2013รุ่น2
         โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายภายในสถาบันการศึกษา
         โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายภายในสถาบันการศึกษา 13 ก.ย. 56
         โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
   
 
 
   

<< Home                               >>http://www.cas.ac.th